berrío
A Fala
Serpiente, escultura de Alfonso Berrío. XOSÉ HENRIQUE COSTAS

Alfonso Berrío, u polígrafu du Carballal de Valverdi

Alfonso Berrío é un valverdeiru du Carballal que vivi nu campu, du campu i pó campu; vivi das súas ovellas, das oliveiras i de tós us frutus que produci a devesa valverdeira que el tan ben coñoci. Pero Alfonso Berrío é mutu máis que isu: Alfonso é tamén escultol i lexicógrafu, sen formación académica pero con mutu máis coñocimentu que mutus que pasaran por universidais