nomi
Opinión

O nomi común dos lugaris i das falas

Dendi que a principius do XX empezorin as primeiras investigaciós sobri as variedais lingüísticas dos tres municipius du noroesti de Cáceris ondi se usan falas indiscutiblimenti da familia galegu-portuguesa, sempris ha habíu diferentis...
Opinión

O nomi común dos lugaris i das falas

Dendi que a principius do XX empezorin as primeiras investigaciós sobri as variedais lingüísticas dos tres municipius du noroesti de Cáceris ondi se usan falas indiscutiblimenti da familia galegu-portuguesa, sempris ha habíu diferentis denominaciós pa referirse a unha mesma...