regresarán
A Fala

As Ellas regresarán a Edai Mella n’as festas patronais de San Bernabé

A Edai Mella regresará as callis que rodean u Castelu D’as Ellas esti sábadu, unha xolná medieval que dará pasu a un dumingu infantil i finalizará cun’us actus riligioshus n’honol u patrón lagarteiru u lunis día 11. As asociaciós i empresarius locales s’an volcau cun a programación n’a que nun faltan, as danzas medievais, recreación d’a vishita a villa de Fernán Centeno, pasacalles i talleris. U sábado en As Ellas tamén habrá tempu pu erotismo