valverdi
Opinión

Poesía en Valverdi

Leu con inmensa alegría nesti dixital que se ha celebrau o pasau día 16 un Día da Poesía en Valverdi du Fresnu, una actividai organizá entri o Axuntamentu de Valverdi i a asociación Letras Cascabeleras, responsabli da difusión...
A Fala
Serpiente, escultura de Alfonso Berrío. XOSÉ HENRIQUE COSTAS

Alfonso Berrío, u polígrafu du Carballal de Valverdi

Alfonso Berrío é un valverdeiru du Carballal que vivi nu campu, du campu i pó campu; vivi das súas ovellas, das oliveiras i de tós us frutus que produci a devesa valverdeira que el tan ben coñoci. Pero Alfonso Berrío é mutu máis que isu: Alfonso é tamén escultol i lexicógrafu, sen formación académica pero con mutu máis coñocimentu que mutus que pasaran por universidais