A Fala

Festas de Sã Bras, 2015

FESTAS DE SÃ BRAS.

1 de fevereiro de 2015.

VALVERDE. (Valverde del Fresno. Cáceres)

EXHIBICIÕ DE JOTAS A CARGO DO GRUPO “U FRESNU” com a colaboraciõ da Asociaciõ PULSO E PUA de Valverde.

Edita o vídeo o mei amigo Jesús Senén García Carrizo.