miércoles. 31.05.2023

Día do libru en A Fala

O día 23 de abril se celebra a nivel mundial o DIA DO LIBRU. Vai a sel a primeira vé que o fallamus en a Nosa Fala, que a igual que os librus que temus enhas nosas bibliotecas, é un gran tesoiru, son un gran tesoiru

Día del Centro en el ceip mañego Santa Rosa de Lima ARCHIVO
Día del Centro en el ceip mañego Santa Rosa de Lima ARCHIVO

A Asociación Cultural a A Nosa Fala quel que os mininus i mininas aprendan a xugal leendu o escribindu en A FALA pa fomentar a lectura i escritura en A FALA.

Leendu os librus que temus programaus, vamus a fel que os dagalitus i dagalitas se cunvirtan en protagonistas dos contus e historias, fendu dispois activiais con elis.

Con a lectura i escritura, queremus que elis crezan cumu persoas, aprendendu vocabulariu, comprendan os textus en A FALA, sean mais “sabius” lendu i escribindu tamen an FALA i asi quitin a vergonza de felo.

Enhas Escuelas de Sa Martín, que aquí vai a ser tó o Colegiu, vamus a inaugural a nova biblioteca escolar do Centru, contaremus O Ratunitu Pérez, A que sabi a luna i o Pequenu Principi i a maestra Puerto Tovar vai a representar o contacontus A Caperucita Colará en A FALA, tamen temus mais activiais con os dagalitus/as, se trata de que falin i escriban con seis pairis i agüelus i elis le definan una serii de palabras i expresiós caisi pirdias, creemus que é mui interesante esta labor de inventigación.

En As Ellas, a aula do CP Divina Pastora de Araceli, tamen os dagalitus i dagalitas van a representar o contu A Bruixa Mon, i tamen van a tradudir i escribri en A FALA poemas de Antonio Machado, Carlos Reviejo, Alberti, Quevedo entre otrus.

En Valverdi du Fresnu, se fairá en otra ocasión.

Queru dar as gracias, cumu Presidente de a Asociación Cultural A Nosa Fala, a tos os miembrus que han colaborau con os actus, a os Colegius Públicus (Escuelas), a o Aixuntamentu de Sá Martín  por a colaboración económica, a Adisgata por a cartelería i que o día 23 tos i toas os/as falantis i non falantis, leamus o escribamus algu en A FALA pá idel a gritus que temus un gran tesoiru que é a Nosa Fala.

LAS IMÁGENES QUE ACOMPAÑAN A ESTE ARTÍCULO SON DE ARCHIVO

Este diario lo hacemos todos. Contribuye a su mantenimiento

ING Direct - Sierra de Gata Digital
Nº CC ES 80 1465 010099 1900183481

Día do libru en A Fala
Comentarios