Cumunicau de A.C. U Lagartu Verdi

A Asociación Cultural U Lagartu Verdi–Fala lagarteiru, asociación lagarteira creá in As Ellas in 2009 pa, intre oitrus finis, defensa, fomentu i divulgación de A Fala, ispecialmenti u LAGARTEIRU; Se dirigi a tos falantis e intereshaus pa cumunical que, in vista dus últimus acunticimentus rifiríus a u que Antonio Corredera Plaza ha dinuminau “xalimego” i a su proposta de ortografía:

  • Istá in contra da su idea de unificación de as tres variantis de A Fala in u que cunsideramus unha proposta unilateral i non consensuá.
  • Rechaza aplical a ortografía purtuguesha in A Fala, pulque cunsideramus que e unha proposta simplista i que nun recolli ni a realidai histórica ni u bagaji cultural du LAGARTEIRU.
  • Tamén rechaza que u LAGARTEIRU isté incluíu dentru du que él divulga cumu “xalimego”, ni que deba iscribilsi cun a grafía lusa que defendi.
  • A A.C. U Lagartu Verdi-Fala lagarteiru istá traballandu, ixuntu cun a A.C. A Nosa Fala i varius lingüistas i filólugus in unha proposta ortográfica consensuá pus tres lugaris que respeti as tres variantis i as piculiaridais de ca un de elis.

In As Ellas, a 27 de Agostu de 2015

Este diario lo hacemos todos. Contribuye a su mantenimiento

ING Direct - Sierra de Gata Digital
Nº CC ES 80 1465 010099 1900183481