pa
A Fala
Xosé Henrique Costas

Xosé Henrique Costas, lingüista: “A xenti dus tres lugaris mantén un tesoiru pá humanidai”

O profesor i vicerrector da Universidai de Vigo realiza no sei próximu libru, “As falas galegas do Val do Ellas (Cáceres-Extremadura)”, “unha declaración de amor a esti val, ás súas xentis, que han mantíu un tesoiru pá humanidai”. Costas chegará o día 4 de abril cunha dudia de alumnas pa estudiar a fala das Ellas, San Martín de Trebellu i Valverdi do Fresnu. Según el mesmu declara o obxetu da viaxi é que “os novus universitarius galegus descubran o milagru da Fala i o enormi parecíu désta cos dialectus galegus surorientais”